Giới thiệu về VietnamLib

VietnamLib là dự án nhằm quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Website được vận hành bởi Cronfy.

Việt Nam là một đất nước có nền ẩm thực đa dạng, được nhiều khách du lịch yêu thích, VietnamLib tập trung xây dựng dữ liệu về các món ăn của ẩm thực Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, VietnamLib sẽ mở rộng dữ liệu về địa điểm du lịch xinh đẹp trên khắp đất nước Việt Nam.

Dự án bắt đầu chạy thử nghiệm từ tháng 7 năm 2019

Thông tin liên hệ

Người đại diện
Nguyễn Văn Vũ, +84 961 989 397, [email protected]

Đóng góp

Đóng góp để xây dựng nội dung cho website, hãy tham gia nhóm của chúng tôi tại đây.