Nem Nướng – VietnamLib

Nem Nướng

Nem nướng hay nem lụi là loại thức ăn từ thịt heo còn sống và nướng ăn ngay không qua lên men.